Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản lớn 2288
Đăng ngày 20-12-2016 10:35:28 AM

- 1216mm x196mm x8,3mm/tấm (8 ly bản lớn) (dài x ngang x dày).

- 10 tấm/hộp (=2.3833m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản lớn 2266
Đăng ngày 20-12-2016 10:35:25 AM

- 1216mm x196mm x8,3mm/tấm (8 ly bản lớn) (dài x ngang x dày).

- 10 tấm/hộp (=2.3833m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản lớn 2244
Đăng ngày 20-12-2016 10:35:21 AM

- 1216mm x196mm x8,3mm/tấm (8 ly bản lớn) (dài x ngang x dày).

- 10 tấm/hộp (=2.3833m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản lớn 7539
Đăng ngày 20-12-2016 10:35:16 AM

- 1216mm x196mm x8,3mm/tấm (8 ly bản lớn) (dài x ngang x dày).

- 10 tấm/hộp (=2.3833m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 904
Đăng ngày 20-12-2016 10:23:30 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 905
Đăng ngày 20-12-2016 10:23:25 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 906
Đăng ngày 20-12-2016 10:23:20 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 903
Đăng ngày 20-12-2016 10:21:23 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 902
Đăng ngày 20-12-2016 10:20:26 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ KOSMOS 8ly bản nhỏ 901
Đăng ngày 20-12-2016 10:19:01 AM

- 808mm x130mm x8,3mm/tấm (8 ly bản nhỏ) (dài x ngang x dày).

- 30 tấm/hộp (=3.15m2).

Tiêu chuẩn châu Âu.

Tiêu chuẩn chống trầy AC4.

Bảo hành 15 năm.

Đội ngũ tư vấn và thi công chuyên nghiệp.

Sàn gỗ Voringer D125
Đăng ngày 05-12-2016 04:23:45 PM

Kích thước: 8,3 x 196 x 1280 mm
Ðộ dày: 8,3mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp mặt sần AC4
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ kronomax HG 6005-3
Đăng ngày 05-12-2016 04:22:04 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ kronomax HG8256
Đăng ngày 05-12-2016 04:20:18 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ kronomax HG8021
Đăng ngày 05-12-2016 04:18:50 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ newsky WE401
Đăng ngày 05-12-2016 04:16:49 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ Newsky WE606
Đăng ngày 05-12-2016 04:15:28 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ Newsky WE803
Đăng ngày 05-12-2016 04:13:58 PM

Kích thước: 12,3 x 130 x 808 mm
Ðộ dày: 12,3 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 năm

Sàn gỗ voringer D123
Đăng ngày 05-12-2016 04:12:19 PM

Kích thước: 8,3 x 196 x 1280 mm
Ðộ dày: 8,3mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp mặt sần AC4
Đặc điểm: Công nghệ đức
Bảo hành: 15 Năm

Sàn gỗ Janmi CA11
Đăng ngày 05-12-2016 04:10:28 PM

Kích thước: 12 x 11,5 x 1283 mm
Ðộ dày: 12 mm
Chất liệu: Gỗ công nghiệp mặt sần AC5
Đặc điểm: Made in malaysia 100%
Bảo hành:15 năm

Sàn gỗ Janmi P13
Đăng ngày 05-12-2016 04:08:50 PM

Kích thước: 12 x 11,5 x 1283 mm
Ðộ dày: 12 mm
Chất liệu: Gỗ nhập khẩu mặt sần AC5
Đặc điểm: Made in malaysia 100%
Bảo hành: 15 năm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây